“Poleć znajomym i zyskaj”

Poleć Naszą usługę „Dostępu do Internetu” znajomemu a zyskasz abonament na jeden miesiąc za 1,23 zł.

Regulamin promocji

Organizatorem promocji „Poleć znajomym i zyskaj”, zwanej dalej „Promocja”, jest PPUH Net Center. Promocja trwa od 1 września 2017 r. do odwołania.
Promocja dotyczy usługi „Dostęp do Internetu”.

Promocja jest skierowana do Klientów, którzy spełniają następujące warunki:

– są klientami firmy PPUH Net Center,
– nie zalegają z opłatami na rzecz PPUH Net Center,
– posiadają aktywną usługę dostępu do Internetu świadczoną przez PPUH Net Center,
– nie prowadzą działalności gospodarczej

Zasady promocji:

Uczestnik promocji poleca usługę dostępu do Internetu dowolnym osobom według własnego uznania.
Za każdą poleconą osobę lub podmiot gospodarczy (zwanym dalej „Poleconym”) uczestnikowi promocji przysługuje rabat w postaci obniżenia abonamentu miesięcznego do 1,23zł brutto za jeden miesiąc, niezależnie od posiadanego pakietu, oraz czasu trwania umowy.

Rabat przysługuje uczestnikowi w następnym miesiącu po podpisaniu (po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta) przez osobę Poleconą umowy na świadczenie usługi internetowej z PPUH Net Center.

Osoba Polecona podczas podpisywania umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, musi przekazać informacje o osobie polecającej (Uczestnika). Podczas kiedy taka osoba zostanie wskazana Uczestnik otrzymuje prawo do bonusu.

Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

Abonent korzystający z Promocji ma prawo w tym samym czasie korzystać z innych promocji PPUH Net Center o ile ich regulaminy nie będą stanowiły inaczej.

PPUH Net Center może skrócić czas trwania Promocji bez podania przyczyny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.